Subvenció rebuda de Diputació d’Alacant

La SMBM rep una subvenció de Diputació d’Alacant de 2.478 euros per la realització de l’activitat cultural del concert del passat 10 de juliol de 2021.

Esta subvenció correspon a “CONVOCATORIA SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO Y A FUNDACIONES DE LA PROVINCIA DE ALICANTE PARA ACTIVIDADES CULTURALES 2021”.

La Diputació d’Alacant ha concedit a la nostra Societat Musical una subvenció per import de 2.478 Euros per a ajudar a sufragar els gastos ocasionats en este concert. La SMBM agraïx a Diputació Provincial d’Alacant esta ajuda al sosteniment davant les dificultats econòmiques que, a causa de la pandèmia, travessen les societats musicals.