47È CERTAMEN PROVINCIAL DE BANDES

47È CERTAMEN PROVINCIAL DE BANDES DE MÚSICA

Lloc: Teatro Ruperto Chapí  de Villena

Data: 7 d’abril de 2018, 10:30h

Entrada disponible baix demanda (consultar carta de soci)

 

Com bé sabeu tots i totes, el proper dissabte 7 d’abril de 2018 es celebra a Villena la quaranta-setena edició del certamen provincial de bandes de música, organitzat per la diputació d’Alacant. La nostra Societat Musical Banyeres de Mariola participa en la primera secció d’aquest certamen.

La Societat Musical Banyeres deMariola posa a la vostra disposició un autobús per assistir al certamen, ENCARA QUEDEN PLACES, per aconseguir-ne una, dirgiu-se quant abans a Fonti-Tour, al local de la SMBM al carrer Major o al telèfon 667 55 37 31. Els socis i les socies ja han rebut la invitació per a acompanyar-nos i de ben segur que ens transmetran tota la seua passió des de l’altra part de l’escenari. Nosaltres estem igualment il·lusionats i expectants. Després d’un camí tan llarg i laboriós, esperem que la feina i l’esforç es vegen recompensats.

 

Comença la recta final!

 

Segueix-nos a les nostres xarxes:

Instagram: @SocietatMusical_Banyeres

Facebook: Societat Musical Banyeres de Mariola

Twitter: @SMBM_1974

47º CERTAMEN PROVINCIAL DE BANDAS

47º CERTAMEN PROVINCIAL DE BANDAS DE MÚSICA

Lugar: Teatro Ruperto Chapí de Villena

Fecha: 7 de abril de 2018, 10:30h

Entrada disponible bajo demanda

 

Como bien sabéis todos y todas, el próximo sábado 7 de abril de 2018 se celebra en Villena la cuadragésimo séptima edición del certamen provincial de bandas de música, organizado por la diputación de Alicante. Nuestra Societat Musical Banyeres de Mariola participa en la primera sección de dicho certamen.

La Societat Musical Banyeres de Mariola pone a vuestra disposición un autobús para acudir al certamen, AÚN QUEDAN PLAZAS, para conseguir una, diríjanse cuanto antes a Fonti-Tour, al local de la SMBM de la calle Mayor o al teléfono 667 55 37 31. Los socios y las socias ya han recibido la invitación para acompañarnos y seguro que nos transmitirán toda su pasión desde la otra parte del escenario. Nosotros estamos igualmente ilusionados y expectantes. Después de un camino tan largo y laborioso, esperamos que el trabajo y el esfuerzo se vean recompensadoss.

 

¡Empieza la recta final!

 

 

Síguenos en nuestras redes:

Instagram: @SocietatMusical_Banyeres

Facebook: Societat Musical Banyeres de Mariola

Twitter: @SMBM_1974